Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zdravotní potvrzení od svého praktického lékaře musí uchazeč o studium na střední škole doložit i v době nouzového stavu

18. 11. 2020

Žáci devátých tříd, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu na střední škole, kde je požadována talentová zkouška, mají termín odevzdání přihlášek do 30. listopadu 2020. Jedná se o všechny umělecké školy a sportovní gymnázia. Podmínkou přijetí ke vzdělání na tyto školy zpravidla bývá také potvrzení dětského lékaře, že je uchazeč ke studiu na vybrané škole zdravotně způsobilý. Tento postup je třeba dodržet i v době, kdy je vyhlášen nouzový stav.

Ačkoliv je teprve listopad, děti v posledním ročníku základních škol a jejich rodiče již nyní stojí před nelehkou volbou, jakému studijnímu oboru se bude žák nadále věnovat. Pokud se rozhodli pro střední uměleckou školu nebo sportovní gymnázium, je třeba si pospíšit a přihlášku podat již do 30. listopadu 2020.

Součástí přijímacího řízení na zmíněné školy ovšem není pouze všeobecná znalostní zkouška, je nutné prokázat, že žák má vrozený talent, bez kterého by jen těžko střední školu absolvoval. Je třeba složit tedy zkoušku talentovou. Tyto školy ovšem zpravidla zveřejňují, že dítě musí být ke studiu způsobilé také po zdravotní stránce.

„Chtěl bych apelovat na uchazeče a jejich rodiče, pokud je podmínkou přijetí ke vzdělávání potvrzení od lékaře, že žák je po zdravotní stránce způsobilý zvolenou školu studovat, je nutné doložit souhlas registrujícího pediatra na přihlášce ke studiu,“ upřesnil Dan Ramzer, náměstek hejtmana, který je zodpovědný za resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. „Vím, že je letos situace kvůli všem nynějším opatřením poněkud nestandardní. Lidé nabývají dojmu, že k lékaři se chodí jen v nejnutnějších případech. Přesto by byla škoda propásnout šanci zkusit přijímačky jen proto, že dítě není informované a spolu s přihláškou nepředloží i potvrzení od svého lékaře, že je ke studiu zdravotně způsobilé.“

Přitom se netřeba obávat, že nastane komplikace chodit po různých vyšetřeních. Pediatr má k dispozici zdravotní kartu uchazeče, potvrzení o zdravotní způsobilosti či nezpůsobilosti tedy vystaví na základě informací z dokumentu. Jedná se tedy o administrativní úkon, nikoli o vyšetření.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419