Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdravotníci se učili, jak si navzájem pomáhat

22. 10. 2015

Bezmála stovka pracovníků zdravotnických záchranných služeb a nemocnic z celého Česka se zúčastnilo konference, kterou od neděle 18. 10. do úterý 20. 10. hostil penzion Dřevona V Hrabětících na Liberecku.

Konference byla pořádána v rámci Systému Psychosociální Intervenční Služby (SPIS). Ten má za cíl vzdělat a vycvičit dobrovolníky – zdravotníky, kteří se označují za Peery. Ti následně poskytují krizovou intervenci svým kolegům, kteří se při své práci dostávají do extrémně stresových situací. „Moje kolegyně, kterým říkáme peerové, mohou poskytnout podporu svým spolupracovníkům rychleji, než kdyby například požádali o návštěvu psychologa. Důležitá je i znalost problematiky a vzájemná důvěra,“ vysvětlila psycholožka Vendula Kolářová, která je garantkou SPIS pro Liberecký kraj.

Druhou skupinou účastníku byli zdravotničtí interventi, kteří jsou připravováni pro poskytování první psychické pomoci blízkým pacientů. Jsou průvodci těm, které zasáhne nemoc nebo i smrt blízkého člověka. I oni začínají působit v rámci zdravotnických zařízení a záchranných služeb.

Projekt má podporu v dominantních zdravotnických zařízeních působících na Liberecku. „Myslím, že je důležité myslet na psychickou pohodu našich zaměstnanců a osobně tedy tento projekt podporuji a podporovat budu,“ podotkl při zahájení konference Luděk Nečesaný, ředitel Krajské nemocnice Liberec. „Jedná se o potřebnou aktivitu a je smutné, že dosud nemá adekvátní oporu v legislativě,“ dodal Vladimír Hadač, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZSLK). Obě organizace konferenci zaštítily a jejich peer aktivistky setkání organizovaly.

Program konference byl bohatý, nabídl semináře s prezentací novinek a především si mohli účastníci postupy prakticky vyzkoušet na celé řadě doprovodných workshopů. Hlavním lektorem na konferenci byl klinický psycholog Lukáš Humpl. „V minulosti se moc nehledělo na psychiku zdravotníků a záchranářů. Bralo se jako samozřejmé, že veškerou zátěž plynoucí z jejich práce snesou. To ale není pravda, i tito lidé potřebují podporu Stejně tak je tomu směrem k sekundárně zasaženým příbuzným a blízkým našich pacientů. Právě k tomu má sloužit SPIS, k tomu školíme peery a interventy,“ upřesnil Humpl.

Účastnící konference v Hraběticích si vedle odborného programu nalezli čas i na aktivní odpočinek. Mohli si například zajít na masáž, zacvičit si pod dohledem odborníků, třešničkou na dortu byla nabídky projížděk na koních. (pom)

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215