Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje začne využívat nový systém pro příjem tísňového volání

30. 12. 2015

Začátkem roku 2016 spustí Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) nový informační systém, prostřednictvím kterého bude přijímat tísňová volání na lince 155 a provádět operační řízení výjezdových skupin. Ve spojení s novými vozy a jejich vybavením, ZZS LK výrazně zvýší kvalitu poskytování zdravotních služeb a podmínky pro práci operátorů i posádek v terénu.

„Jsem rád, že se projekty komunikace složek záchranného systému potkaly v jednu dobu. Používání nového informačního systému je pro zdravotnických záchrannou službu skok do 21. století,“ okomentoval zahájení provozu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Liberecký kraj již v roce 2011 zahájil ve spolupráci se ZZS LK Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, výzvy č. 11. Tento projekt zapadá do celonárodní koncepce Ministerstva vnitra ČR „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“, který je realizován ve všech složkách IZS (hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR).

V rámci projektu byla řešena i otázka nevyhovujících prostor stávajícího zdravotnického operačního střediska (ZOS). Pro nové operační řízení nakonec Liberecký kraj získal prostory v areálu Krajské nemocnice Liberec, v budově v Klášterní ulici.

Krajský standardizovaný projekt je rozdělen do dvou vzájemně navazujících částí: stavební úpravy nového zázemí operačního střediska a dodávky potřebných systémů a technologií pro modernizaci ZOS i výjezdových vozidel.

Stavební úpravy v objektu v Klášterní ulici proběhly v létě roku 2014. Poté následovalo složité výběrové řízení na dodavatele technologií, které muselo být napoprvé zrušeno, a po úpravě zadávacích podmínek znovu zahájeno před koncem roku 2014. Poté, co průběh výběrového řízení prošetřoval na návrh jednoho z uchazečů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, bylo toto řízení úspěšně ukončeno, a byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem - společností YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Od srpna tak probíhá dodávka a implementace technologií vč. softwarového vybavení.

Nové technologické vybavení, pořizované v rámci projektu, zkvalitní příjem volání na linku 155, propojení operačních středisek IZS a předávání informací mezi nimi, zefektivní také komunikaci mezi zasahujícím týmem a cílovým zdravotnickým zařízením, kam bude pacient následně převážen. Zdravotnické operační středisko bude nově vybaveno osmi speciálními stoly, které jsou plně vybaveny komunikační a informační technologií splňující náročné požadavky pro práci operátora příjmu tísňového volání. Dále byla pořízena komunikační technologie do dvou nově pořízených sanitních vozidel Toyota Hilux (navigační přístroj, tablet pro posádky na zpracování zdravotnické dokumentace a komunikaci se ZOS).

„V současné době je dodávka téměř ukončena. Probíhá nastavování a ladění systému, a také zaškolení operátorů a výjezdových skupin pro používání nových technologií. Spuštění nového systému je plánováno nejpozději 1. února 2016,“ uvedl ředitel ZZS LK Vladimír Hadač. 

Samotný Krajský standardizovaný projekt ZZS LK jako celek bude ukončen k 31. 12. 2015. Jeho celkové náklady se vyšplhají na 33 mil. Kč, přičemž Liberecký kraj očekává, že po závěrečné kontrole projektu obdrží dotaci v celkovém úhrnu 25,4 mil. Kč. Zároveň se jedná o jeden z posledních projektů, jehož ukončením uzavře Liberecký kraj realizaci projektů financovaných z programů Evropské unie na období 2007-2013.

Krajský standardizovaný projekt navazuje na Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS), se kterým budou nové systémy záchranné služby technologicky provázány. Tím bude ve všech krajích ČR zajištěna zastupitelnost operačních středisek jednotlivých záchranných služeb. V případě výpadku jednoho operačního střediska bude jiné operační středisko schopno dočasně převzít jeho tísňová volání. Také velmi úzce souvisí s jiným projektem realizovaným libereckou záchrannou službou, kterým byly pořízeny nové sanitní vozy představené veřejnosti v listopadu 2015.

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215