Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zveme firmy k účasti na veletrhu Technologie do škol 2018

26. 01. 2018

V současné době připravujeme druhý ročník odborné konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol. Ta se uskuteční 24. dubna 2018 v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Konference a doprovodná výstava jsou určeny ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol, pedagogům, ICT metodikům, pedagogickým a vzdělávacím institucím, dodavatelům ICT technologií a poskytovatelům ICT služeb, představitelům univerzit a odborné veřejnosti.

Informace o loňském pilotním ročníku veletrhu Technologie do škol najdete v přiloženém letáku. Letošní ročník akce bude zaměřen na využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a v řízení školy. Uvítáme neotřelá praktická softwarová řešení, jež je možné uplatnit přímo ve výuce či přípravě na ni. Rádi bychom poskytli prostor mimo jiné startupovým projektům. Chceme představit nové aplikace, jež zpracovávají vzdělávací obsah, a možnosti, které do vzdělávacího procesu přináší funkční zapojení ICT. Veletrh Technologie do škol také poskytne příležitost k diskusi o trendech a směrech, jimiž se ubírá digitalizace vzdělávání.

Nabízíme proto společnostem a firmám nejen z Libereckého kraje, aby se v případě zájmu prezentovaly na veletrhu Technologie do škol prostřednictvím příspěvku v odborné konferenci, nebo na doprovodné výstavě. Připravený příspěvek musí mít v první řadě informační hodnotu, nesmí se jednat pouze o komerční prezentaci. Upřednostňujeme příspěvky v podobě workshopu, příp. s praktickými ukázkami.  Na příspěvek do odborné konference bude prezentujícím vymezen prostor max. 20 min včetně diskuse. Upozorňujeme, že nabídnutý příspěvek bude zařazen do programu po schválení předem zaslané anotace. V případě zájmu o vystoupení v rámci konference kontaktujte metodičku projektu KAP LK Janu Štefkovou (email: jana.stefkova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 402), a to nejpozději do 16. března 2018.

Paralelně s odbornými příspěvky mohou také firmy nabízet své produkty formou stolu nebo stánku na doprovodné výstavě. Ta bude instalována v  samostatně oddělené části multimediálního sálu, případně v dalších přilehlých prostorách. Doprovodné výstavy se lze zúčastnit samostatně i paralelně s odborným příspěvkem. Na doprovodnou výstavu se mohou zájemci hlásit na výše uvedených kontaktech nejpozději do 13. dubna 2018.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302