Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Věnujte nám knihy v ukrajinštině,  vyzývají Krajská vědecká knihovna v Liberci a Střevlik

14. 03. 2022

Kampaň s názvem Darujte knihy v ukrajinštině společně vyhlásily Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Střevlik a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Vyzývají své příznivce, návštěvníky a další zájemce, kteří mají ve svých domácích knihovnách jakékoliv knihy v ukrajinském jazyce, aby je věnovali do sbírky jako dar.

Knihy budou zařazeny do fondu knihovny a nabídnuty ukrajinským uprchlíkům, kteří knihovnu navštíví. Část daru bude využita pro děti z dětského domova z partnerské Vinnice, kterým Liberecký kraj zajistil pobyt na svém území. Fond bude též po domluvě k dispozici dalším pomáhajícím organizacím a ubytovatelům v Liberci a okolí.

„Naše příspěvkové organizace se snaží pomoci nejrůznějšími způsoby v této velmi těžké době. Všichni si uvědomujeme, že zejména matky s dětmi přišly často s taškou nejnutnějších věcí a cesta sama pro ně byla velmi náročná. I knihy v rodném jazyce mohou pomoci ke zklidnění a pocitu bezpečí, zejména u dětí,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Knihy v ukrajinštině máme ve fondu pouze okrajově. Aktuálně jsme objednali pár titulů, které jsou v Česku dostupné, a to včetně učebnic češtiny pro cizince. Možností však není mnoho a oficiální cesta akvizice je dlouhá. Budeme proto velmi rádi za pomoc ze strany veřejnosti, které si velmi vážíme. Knihy rychle zpracujeme, aby mohly co nejdříve sloužit ukrajinským návštěvníkům knihovny i dětem ubytovaným ve Střevliku,“ doplnila ředitelka Krajské vědecké knihovny Dana Petrýdesová.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324