Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Výroba elektrické energie
Součástí    rozboru   možných   zdrojů   a   způsobů  nakládání s energií je podrobný přehled výroby
a dodávky   elektrické  energie  na území Libereckého kraje v členění podle typu dané technologie elektrárny a druhu využívaného paliva:

Výroba elektřiny podle technologie elektrárnyVýroba elektřiny podle technologie elektrárny

Spotřeba elektrické energie

Součástí rozboru trendů vývoje poptávky po energii je podrobný přehled spotřeby elektřiny na daném území v členění podle kategorie odběru, podle zúčtovací sazby za distribuci a podle sektoru národního hospodářství

CEZdi.pngDistribuci elektrické energie na území Libereckého kraje zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s., která je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina.

Kromě dodávky elektřiny prostřednictvím distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. je na území Libereckého kraje spotřebovávaná elektřina v podobě vlastní spotřeby zdrojů, vyrábějících elektřinu, lokalizovaných na území kraje. Celková spotřeba elektřiny pak tedy obsahuje elektřinu distribuovanou společností ČEZ Distribuce, a.s., navýšenou o elektřinu vyrobenou pro vlastní spotřebu ve zdrojích, ležících na území Libereckého kraje.

Spotřeba  elektřiny  podle  sektoruSpotřeba elektřiny podle sektoru

Spotřeba elektřiny  podle způsobu užití - ORPSpotřeba elektřiny podle způsobu užití - ORP

Výroba a spotřeba elektřiny - vývojVýroba a spotřeba elektřiny - vývoj

Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby uvádějí následující tabulky:

Spotřeba elektřiny podle kategorie odběr ORPSpotřeba elektřiny podle kategorie odběr ORP

Spotřeba elektřiny podle ORP - mapa

Elektrizační soustava

Jako součást vstupů pro řešení ÚEK je detailní schéma elektrizační soustavy. Území Libereckého kraje je zásobováno elektrickou energií přenosovou soustavou zejména z ÚSK do rozvoden (transformoven TR) TR Babylon a TR Bezděčín, které jsou napojeny na příslušná vedení VVN 400 kV a 220 kV (Bezděčín) přenosové soustavy. V těchto rozvodnách je elektřina transformována na nižší napěťovou hladinu zejména 110 kV (jedná se o transformaci napětí VVN/VVN) a rozváděna distribuční soustavou do transformoven distribuční soustavy.

Sítě elektřiny v členění dle napěťové hladiny VVN, VN včetně trafostanic a bezpečnostních pásem:

Rozvodná síť elektro- mapa

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky