Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Územní energetická koncepce LK 2015 - interaktivní data

Územní energetická koncepce Libereckého kraje – Aktualizace 2015 

Příloha Závěrečné zprávy

Prezentační aplikace výstupů z Územní Energetické Koncepce Libereckého Kraje – aktualizace  2015

ENVIROS, s.r.o., Dykova 10,  100 00  PRAHA 10,  www.enviros.cz
 ve spolupráci s: HO Base, Ing. Otakar Hrubý

BILANCE MPO - spotřeba - sektoryBILANCE MPO - spotřeba - sektory

Souhrnné energetické bilance Libereckého kraje jsou při respektování požadavků a bilančních výstupů MPO sestaveny jako:

 1. Bilanční vstupy a výstupy dle požadavků MPO (Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. ze srpna 2015)

 2. Podrobná bilance konečné spotřeby paliv a energie – tj. paliva a energie na vstupu do objektu či podniku; nazývaná také jako bilance spotřeby paliv a energie po přeměnách ;

 3. Podrobná bilance spotřeby primárních energetických zdrojů.(spotřeba paliv před přeměnou paliva do zdrojů CZT na dodávkové teplo a elektřinu). V těchto bilancích není uvedena elektřina, která je importována do územního obvodu Libereckého kraje.

  Mezi bilancemi, sestavenými dle MPO z podkladů doporučených a poskytnutých MPO, a podrobnými bilancemi zpracovatele na úrovni kraje z dat dodavatelů paliv a energie, dat REZZO apod., jsou drobné, nevýznamné odchylky, které jsou dány rozdíly v metodice zpracování dat.

  Energetická bilance - zdrojová část – jsou uvedeny tabulky dle NV 232/2015 Sb. a tabulky z vlastního bilančního modelu. Energetické bilance výchozího stavu ÚEK LK - data rok 2013 .

  Energetická bilance 2013 - palivaEnergetická bilance 2013 - paliva

  Energetická bilance 2013 - sektoryEnergetická bilance 2013 - sektory

  Energetická bilance PEZ 2013 - podle ORPEnergetická bilance PEZ 2013 - podle ORP

  Energetická bilance NACE 2013Energetická bilance NACE 2013

  Energetická bilance - spotřební část - jsou uvedeny tabulky dle NV 232/2015 Sb. a tabulky z vlastního bilančního modelu. Jsou uvedeny bilance výchozího stavu ÚEK.

  Energetická bilance - spotřeba - sektory 2013Energetická bilance - spotřeba - sektory 2013

  Energetická bilance - spotřeba 2013 - ORPEnergetická bilance - spotřeba 2013 - ORP
  Bilance spotřeba ORP 2013 - podrobněBilance spotřeba ORP 2013 - podrobně
  Energetická bilance - konečná spotřeba - NACE-2013Energetická bilance - konečná spotřeba - NACE-2013

  Struktura konečné spotřeby 2005 a 2013 Struktura konečné spotřeby 2005 a 2013  

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky