Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

EMISE znečišťujících látek

Součástí územní energetické koncepce je podrobná analýza produkce a výskytu znečišťujících látek a produkce skleníkových plynů na daném území pro jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a pro územní celek.

Stacionární zdroje na území Libereckého kraje

Vyjmenované stacionární zdroje - REZZO 1 a 2 spotřeba sektory - mapa

ISPOPDatabáze REZZO 1 a REZZO 2, obsahující údaje stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ovzduší č. 201/2012 Sb., spravuje ČHMÚ Praha - úsek ochrany čistoty ovzduší, oddělení emisí a zdrojů.

Výchozím podkladem pro sestavení bilančních přehledů, jsou údaje souhrnné provozní evidence (SPE). Spodní výkonová hranice, od které se provozovatelů zdrojů týká ohlašovací povinnost, se z původního instalovaného tepelného výkonu většího než 200 kWt (zákon č. 86/2002 Sb.) omezila na zdroje se jmenovitým tepelným příkonem 300 kWt a vyšším.

V roce 2013 bylo území Libereckého kraje evidováno 804 vyjmenovaných, jednotlivě evidovaných provozoven stacionárních zdrojů (REZZO 1 + REZZO 2), jejichž celkový instalovaný tepelný výkon činil 1 280,385 MWt a celkový instalovaný elektrický výkon 49,427 MWe.

REZZO 1 a 2 palivo - mapa

Do malých, hromadně sledovaných, nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší zahrnujeme jednak zdroje provozované organizacemi (podnikatelský sektor), jednak lokální (domácí) topeniště provozované obyvatelstvem za účelem otopu obytných objektů a ohřevu teplé vody. Celková emisní bilance malých zdrojů nezahrnuje údaje o emisích z drobných provozoven, kterých se netýká ohlašovací povinnost do souhrnné provozní evidence.

Emisní bilance výchozího roku 2013

Emise znečisťujících látek a CO2 - sektory 2013Emise znečisťujících látek a CO2 - sektory 2013

Emise znečišťujících látek a CO2 - ORP - 2013Emise znečišťujících látek a CO2 - ORP - 2013

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky