Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

TEPELNÁ ENERGIE

Výroba a dodávka tepla při výrobě elektřiny

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií je podrobný přehled výroby a dodávek tepla na daném území ze zdrojů elektrické energie v členění podle technologie elektrárny/teplárny a druhu využívaného paliva :

Výroba tepelné energie při výrobě elektřinyVýroba tepelné energie při výrobě elektřiny

Dodaná tepelná energie - 2013Dodaná tepelná energie - 2013

Soustavy zásobování tepelnou energií

V zájmovém území se nachází 36 subjektů s licencí na rozvod tepla. Rozhodující pro celkovou spotřebu paliv v soustavách CZT je několik společností, které provozují centrální systémy ve městech Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec n.N., Liberec, Tanvald, Turnov, Nový Bor, Mimoň. Šetřením byly získány podklady o 30 lokalitách.
V následující bilanci jsou uvedeny rozhodující údaje za rok 2013.

Dodaná tepelná energie - 2013Dodaná tepelná energie - 2013

Lokální vytápění v sektoru domácností

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je analýza lokálního vytápění v sektoru domácností. Pro emisní bilance malých zdrojů je na ČHMÚ využíván model aktualizace údajů ze Sčítání lidu, bytů a domů, prováděného ČSÚ, jehož výstupem jsou údaje o spotřebě základních druhů fosilních paliv spalovaných v domácnostech. Tyto údaje jsou od roku 1996 průběžně aktualizovány ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií (plynárenské a.s., energetické a.s., teplárenské podniky). Tento postup byl použit také pro sestavení palivové bilance na území Libereckého kraje.

Palivo OBCE podle SLDB_2011

Způsob spotřeby OBCE SLDB_2011

Ceny tepelné energie

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobný přehled průměrných cen a množství dodané tepelné energie na daném území. Data jsou převzata z analýz Energetického regulačního úřadu (http://www.eru.cz/cs/teplo).

Cena tepelné energie vývoj do 2013Cena tepelné energie vývoj do 2013

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky