Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Krizový fond

Způsob tvorby a užití finančních prostředků krizového fondu je v níže uvedeném statutu krizového fondu Libereckého kraje.

Finanční prostředky z Krizového fondu Libereckého kraje lze poskytnout pouze na základě žádosti o dotaci podané žadatelem způsobem uvedeným v odst. 8) Článku 5. Statutu krizového fondu.

Žádost musí obsahovat minimálně náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o dotace se podávají:

  • Elektronicky přes webový portál, jehož odkaz je na konci elektronického formuláře Žádosti – viz příloha č. 1 Statutu Krizového fondu Libereckého kraje (nikoli e-mailem)

    a zároveň písemně včetně příloh a to prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce) nebo poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

  • V době vyhlášení krizových stavů se žádosti přes webový portál nepodávají.  Žádosti se podají písemně volnou formou s vyplněnou „Přílohou k žádosti o dotaci z krizového fondu Libereckého kraje“ (viz příloha č. 2, Statutu Krizového fondu Libereckého kraje).
  • Žádosti o náhrady stanovené krizovým zákonem - výdaje podle čl. 3 odst. 1 písm. c) a písm. d) a zákonem o IZS - výdaje podle čl. 3 odst. 2 se podávají písemně volnou formou.

Na poskytnutí dotací z Krizového fondu není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Postup pro podání žádosti: https://dotace.kraj-lbc.cz/krizovy-fond

Statut Krizového fondu LK

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky