Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Legislativní rámec

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích
Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů
Zákon č. 110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
a předpisy související (vyhlášky ústředních správních úřadů a nařízení vlády k jednotlivým zákonům)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky