Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Působnost oddělení

Zajišťuje následující činnosti:
 

 1. Státní správu podle zákonů č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb.:
  • koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou územními správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami,
  • koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, pokud přesahuje území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností, vlasního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje,
  • organizuje součinnost mezi dalšími správními úřady a obcemi v kraji,
  • zabezpečuje zpracování havarijního plánu kraje, 
  • zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje,
  • rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků,
  • podílí se na zpracování, vedení a upřesňování dokumentace pro možné krizové situace, za účelem přípravy na krizové situace shromažďuje a eviduje potřebné údaje.
    
 2. Státní správu podle zákona č. 241/2000 Sb.: 
  • v systému hospodářských opatření pro krizové stavy:
   • zpracovává plán nezbytných dodávek,
   • zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje, 
   • rozhoduje o použití regulačních opatření
  • za stavu nebezpečí navrhuje hejtmanovi
   • uložení úkolů právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám 
   • zavedení a regulaci prodávaného zboží v obchodní síti,
   • přijetí regulačních opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy
 3. Státní správu podle zákonů 110/1998, 219/1999 a 222/1999, 585/2004 Sb.:
  • předkládá územním vojenským správám nezbytné požadavky o zproštění výkonu mimořádné služby svých zaměstnanců úřadu, 
  • řídí proces obranného plánování,
  • stanovuje a realizuje opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a další opatření k obraně státu na území kraje,
  • plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,
  • rozhoduje o povolání fyzických osob k pracovním výpomocem a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu,
  • na území kraje zabezpečuje dle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu
    
 4. Státní správu podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
 5. Činnost krizového štábu kraje a jeho součinnost s Ústředním krizovým štábem a krizovými štáby určených obcí
 6. Činnost bezpečnostní rady kraje a její součinnost s bezpečnostní radou státu a bezpečnostními radami obcí
 7. Plní úkoly kraje vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění
 8. Dodržuje zásady stanovené zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
 9. Provádí řídící kontrolu v rámci finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.
 10. Prošetřuje přidělené stížnosti, petice a podněty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky