Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Památka roku Libereckého kraje

Vyhlášení soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje

Liberecký kraj vypisuje již 9. ročník soutěže o cenu „Památka roku 2023 Libereckého kraje“, která si klade za cíl upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu. Přihlášky se budou podávat u odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu od 1. února 2024 do 30. 4. 2024 a to emailem na předepsaném formuláři na adrese pamatky@kraj-lbc.cz.

Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce nebo etapy obnovy, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastník a na realizované obnově ve výši 100.000Kč, viz  Statut soutěže Památka roku ... Libereckého kraje. Na výherce čeká finanční odměna ve výši 100.000Kč a trvalá pamětní deska s označením "Památka roku 2023 Libereckého kraje".

1. Přihláška do soutěže Památka roku 2023 LK

2. Přihláška do soutěže se souhlasem vlastníka

3. Čestné prohlášení o struktuře financování

4. Čestné prohlášení o autorství fotografií

Povinné přílohy (kromě přihlášky):

a) fotodokumentace památky před a po obnově v roce 2023 a 

b) čestné prohlášení o zdrojích financování včetně předložení dokladů financování vlastního podílu, položkový rozpočet realizovaného projektu.

Dále prosíme v případě zasílání fotodokumentace přiložení celkového pohledu na opravenou památku v roce 2023 a zároveň souhlas autora fotografie s případným publikováním fotografie na webových stránkách Libereckého kraje (viz přílohy výše uvedené).

Nepovinné přílohy:

a) průzkumy připadající v úvahu pro daný typ objektu (např. stavebně historický průzkum, inventarizace prvků, restaurátorský průzkum, dendrochronologie, měření mikroklima),

b) stavební řešení projektu - základní výkresy (půdorysy, řezy), případně odpovídající část urbanistické studie.

Statut Soutěže Památka roku ... (.pdf, 323 kB, 21. 2. 2024)

Bližší informace podá Mgr. Lucie Prandnerová , tel. 485 226 676, +420 739 541 651 , www.kraj-lbc.cz.

Lucie Prandnerová
pamatky@kraj-lbc.cz, lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz
485 226 676

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky