Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Koncepce Chytřejší Liberecký kraj

Zpracování koncepce bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi byla ve spolupráci s místními aktéry v rámci strukturovaných rozhovorů a pracovních skupin identifikována nejdůležitější témata, priority a problémy, k jejichž řešení se již dnes v rámci činností Libereckého kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem chytrých technologií využívá nebo kde v budoucnu mohou chytré technologie přispět k zefektivnění a zkvalitnění činnosti Libereckého kraje. Tyto výstupy byly zpracovány do koncepce, která byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 2. 2019 (usnesení č. 75/19/ZK).
Ve druhé fázi došlo k rozpracování konkrétních aktivit a projektů do akčního plánu.

VIZE PRO LIBERECKÝ KRAJ V ROCE 2027

žárovka šedá

„Chytřejší Liberecký kraj = kraj rychlejší, šetrnější a lepší“
„V roce 2027 bude kraj efektivní organizace, kde funguje komunikace mezi odvětvími, jednotlivé subjekty o sobě ví, společně plánují a koordinují své aktivity v oblasti využití chytrých technologií. Výsledkem je šetření zdrojů (času, nákladů, energie) pro úřad i obyvatele kraje a kvalitnější a efektivnější výsledek společné práce. To vše s využitím lokálních zdrojů. Při využití chytrých technologií bude na prvním místě vždycky lidský rozměr.“

STRATEGICKÉ CÍLE

ZRYCHLIT             UŠETŘIT               ZLEPŠIT

PRIORITNÍ OBLASTI

auto šedé    DOPRAVA

graf šedý   EKONOMICKÝ ROZVOJ A CESTOVNÍ RUCH

srdce šedé   ZDRAVOTNICTVÍ

dům s listem šedý   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

absolvent šedý   VZDĚLÁVÁNÍ

mobil s tužkou šedý   VEŘEJNÁ SPRÁVA

stařenka šedá   SOCIÁLNÍ OBLAST

wifi šedá   TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A DATOVÁ INFRASTRUKTURA (horizontální priorita)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky