Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Neformální vzdělávání - volnočasové aktivity

Neformální vzdělávání - volnočasové aktivity

Neformální vzdělávání jsou organizované výchovně vzdělávací aktivity, které se uskutečňují mimo formální (školní) vzdělávací systém a nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů založených na uceleném systému hodnot. Skládá se z postupných, konkrétních kroků, které vedou ke splnění předem zadaných vzdělávacích cílů. Hlavním rysem neformálního vzdělávání je dobrovolnost. Motivací k účasti je tedy zájem o danou aktivitu, nejedná se o povinnou školní docházku. 

Formou neformálního vzdělávání jsou VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - nejrůznější zájmové, umělecké a vzdělávací kroužky, kluby, sportovní aktivity a soutěže. Aktivity, které se snaží nejen vzdělávat, vést děti ke sportu a bavit, ale zároveň zajišťují dohled nad dítětem v době, kdy rodiče jsou v zaměstnání. 

Volnočasové aktivity podporuje Liberecký kraj dlouhodobě prostřednictví dotačního programu s názvem: 4.1 - PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. Cílem programu je rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Projekt je určen také na podporu činnosti škol v době mimo vyučování (odpolední zájmové kroužky) a školských zařízení zřizovaných obcí v době hlavních prázdnin (pobytové tábory).  

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky