Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kovářská a zámečnická dílna Turnov/Smith´s Shop and Fitter´s Shop for Hot and Cold Working Turnov

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov/The Secondary School of Applied Arts and The Higher Vocational School in Turnov

Adresa/Address:
Skálova 373
511 01 Turnov
Czech Republic

Ředitel/Director: Ing. Jana Rulcová
tel.: +420 481 321 232
e-mail: sekretariat@sups.info
www.sups.info

Uspořádání dílny:

 • 30 x 10 m (300 m2),
 • dílna je rozdělena na část zámečnickou a kovářskou,
 • součástí dílny je příruční sklad materiálu a ručního nářadí, kabinet a šatna se sociálním zařízením.

Vybavení dílny:

 • obráběcí a tvářecí stroje, (hrotový soustruh, univerzální frézka, obrážecí stroj vodorovný, stojanová dvoukotoučová bruska, malá dvoukotoučová bruska, vrtačka sloupová stolní, vrtačka sloupová),
 • výhně 5 ks, buchary 2 ks, kovadliny 10 ks, ruční kovářské a zámečnické nářadí,
 • elektrické ruční nářadí,
 • svařovací technika (svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou, poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu – MAG),
 • dělení materiálu – pásová pila (řez do průměru 210 mm), řezání plazmou (ocel do tloušťky 12 mm).

Uchazeči při vstupu do dílen jsou povinni mít pracovní oděv a pracovní obuv, při práci s materiálem za tepla jsou povinni používat kovářskou zástěru.
Uchazeči jsou povinni při práci používat ochranné pracovní pomůcky a udržovat čistotu a hygienu na pracovišti.
Uchazeči budou proškoleni zodpovědným pracovníkem školy o bezpečnosti, hygieně a požární ochraně na pracovišti dle osnovy.
Požadovaný profil, jakost a množství hutního materiálu doporučujeme předem konzultovat, nejpozději do 30. května 2016.
Pro realizaci díla v kovářské a zámečnické dílně jsou předpokladem znalosti a dovednosti v oboru.

Výčet pracovních činností:
1. Tepelné zpracování ocelí:

 • žíhání,
 • kalení a popouštění,
 • povrchové kalení,
 • chemickotepelné zpracování ocelí,
 • kovací teploty.

Příprava práce:

 • měření,
 • orýsování,
 • dělení materiálu (stříhání, řezání, sekání),
 • vyrovnávání materiálu.

2. Opracování materiálu:

 • vyrovnávání materiálu.
 • vrtání,
 • řezání závitů,
 • broušení a leštění,
 • soustružení,
 • vrtání,
 • frézování,
 • hoblování a obrážení.

Kování:

 • kovářské nářadí, stroje a nástroje,
 • vybavení kovářské dílny.

3. Způsoby tvarování kujné oceli:

 • ohřev, prodlužování, pěchování, osazování,
 • sekání, ohýbání, probíjení, přesekávání,
 • provlékání, zkrucování, kování šišek a volut,
 • spony, nýtování, překládání, štěpení, třmeny,
 • kování rostlinných prvků,
 • svařování v ohni.

  
Zdobné techniky:

 • leptání,
 • cizelování,
 • rýhování,
 • taušírování,

4. Kovářské výrobky a konstrukce:

 • stavební kování (mříže, zábradlí, ploty, vrata, kliky, panty, klepadla, madla),
 • kované plastiky a reliéfy,
 • svítidla.

  
Svařování oceli:

 • MIG,
 • elektrickým obloukem,
 • plamenem, řezání plazmou.

Layout of the workshop:

 • 30 x 10m (300m2) 
 • the shop is divided into smith’s and fitter’s parts, 
 • part of the workshop is a store room with material and hand tools, a teacher’s room and a locker room with sanitary facilities.

Equipment of the workshop: 

 • working and shaping machines (centre lathe, universal milling machine, shaping machine, pedestal-type two-disk grinding machine, small two-disk machine, column bench drill beam, drilling machine),
 • smith’s forges (5 pcs), power hammers (2 pcs), anvils (10 pcs), hand smith’s and fitter’s tools, 
 • electrical hand tools, 
 • welding technique (flame welding, electric arc welding, semi-automatic welding of inert-gas shielded metals – MAG) 
 • Parting of material – band saw (cutting diameter up to 210mm), plasma cutting (steel up to 12mm).

When entering the shops, students are required to have working clothes and shoes, when handling hot material, they are required to have a smith’s apron. It is students’ duty to use protective working aids while working and to observe cleanliness and hygiene at the place of work.
According to the curriculum, a responsible employee of the school will inform students about observing safety, hygiene and fire protection at the place of work.

It is highly recommended to consult the required profile, quality and amount of metallurgical material in advance, the latest till May, 30th, 2016.

For realization of a work in a smith’s and fitter’s shops, knowledge and skills of the branch are necessary.

List of working activities:
1. Heat treatment of steel:

 • annealing
 • hardening and tempering
 • face hardening
 • chemical-heat treatment of steel
 • forging temperatures

Work preparation:

 • measuring
 • scribing
 • material parting (cutting)
 • planishing

2. Material treatment:

 • filing
 • drilling
 • thread chasing
 • grinding and polishing
 • lathe-turning
 • drilling
 • milling
 • planing and shaping

Forging:

 • smith’s tools, machines
 • equipment of a smith’s shop

3. Ways of shaping forged steel:

 • heating, spreading, upsetting, recessing
 • cutting, bending, piercing
 • passing through, twisting, forging of scrolls and cones
 • connection clips, riveting, folding, splitting, clamps
 • forging of plant motifs
 • forge welding

  
Decorative techniques:

 • acid engraving
 • chasing
 • grooving
 • metal inlay (tausie)

4. Smith’s forging products and metal structures:

 • finish hardware (grills, railings, fences, entrance gates, handles, hinges, door knockers, hand rail)
 • forged sculptures and reliefs
 • lamps

  
Steel welding:

 • MIG
 • electric arc welding
 • flame welding
 • plasma cutting
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky