Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Serigrafie Jablonec nad Nisou/Serigraphy Jablonec nad Nisou

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou/High School of Applied Arts and College of Art in Jablonec nad Nisou

Adresa/Adress:
Horní náměstí 800/1
466 80 Jablonec nad Nisou
Czech Republic

Ředitel/Director: Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová
phone: +420 483 312 802
e-mail: sekretariat@supsavos.cz
www.supsavos.cz

Principem techniky, kterou si oblíbili umělci op-artu a pop-artu, především Andy Warhol, Robert Rauschenberg a Viktor Vasarely, je protlačování barvy pomocí tříče propustnými místy sítotiskové šablony. Předem připravené návrhy jsou realizovány pomocí šablony zhotovené fotomechanickou cestou a samotným soutiskem barev na grafickém listu formátu A2.
Požadavky k účasti do dílny serigrafie:
je třeba, aby účastníci sympozia zaslali alespoň 2 týdny předem návrhy ve formátu pdf na školní e-mail.
Požadavky na návrh:
formát grafického listu A2, maximálně 3 přímé barvy (bez přechodů, nejlépe pérová kresba), nejvhodnější je plošné řešení bez příliš jemných detailů.

Screen printing is a stencil method of print making in which a design is imposed on a screen of polyester or other fine mesh, with blank areas coated with an impermeable substance. Ink is forced into the mesh openings by the fill blade or squeegee and by wetting the substrate, transferred onto the printing surface during the squeegee stroke. As the screen rebounds away from the substrate the ink remains on the substrate. It is also known as silk-screen,screen, serigraphy, and serigraph printing. One colour is printed at a time, so several screens can be used to produce a multicoloured image or design. Andy Warhol, Rob Ryan, Blexbolex, Arthur Okamura, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Harry Gottlieb, and many other artists have used screen printing as an expression of creativity and artistic vision.
Ready-made designs are implemented using templates made photomechanicaly  and the actual color registration on the graphic sheet A2.
Requirements for participation in the workshop serigraph:
It is necessary that the participants of the symposium will send designs in pdf format via email ( sekretariat@supsavos.cz) at least 2 weeks in advance.
Design requirements:
graphic sheet A2 , maximum 3 spot colors ( no gradients , preferably drawing- pen ) , the best solution is a design without too much fine detail.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky