Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov, a.s.

O společnosti: 
Firma byla před privatizací v roce 1997 součástí státního podniku Sklostroj, který je společně s firmami EMHARD, BDF a HEYE světovým výrobcem sklářských linek na výrobu obalového skla. Naše slévárna pro tyto sklářské stroje vyrábí odlitky hydraulických, pneumatických a vysoce namáhaných strojních dílů ze šedé a tvárné litiny. Samozřejmostí je dodávat k těmto linkám i sady sklářských forem z materiálu BT3. Tento materiál byl spolu s technologií výroby forem licencí zakoupen od anglické firmy BRK. Od roku 1999 se slévárna zaměřila na komerční dodávky odlitků v kusových, malosériových a středněsériových zakázkách s maximální orientací na zákazníka s jeho termínovými a jakostními požadavky. V tomto roce byla nainstalována nová formovací linka FORMTEC Air Impec (vstřelování písku vzduchem s dolisováním), která umožnila zvýšení kapacity slévárny (třísměnný provoz) a zvýšila přesnost formování. Realizací této investice se snížila fyzická zátěž pracovníků, zlepšilo se pracovní prostředí a podstatně se zvýšila produktivita práce. Používá rámy 650 x 550 x 150 / 150 a 650 x 550 x 150 / 200. Dále byla instalována nová vstřelovačka jader s technologií COLD-BOX, jež umožňuje výrobu velmi tvarově i pevnostně náročných jader. V roce 2003 byla instalována nová středofrekvenční elektrická pec ABB-1000 kg, která nahradila tavení v kupolní peci. Nová pec zvýšila kapacitu tavení slévárny, z tohoto důvodu se zkrátily dodací lhůty a zlepšila se kvalita výrobků. Instalací automatické přípravny jádrového písku pro COLD-BOXová jádra a vstřelovacího automatu na výrobu jader s objemem 25 litrů v roce 2005 se vytvořily předpoklady pro další inovaci výrobků, možnost výroby složitých odlitků, navýšení podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou a tím zlepšení postavení na celoevropském trhu. Jedná se o tenkostěnné odlitky s minimalizováním nákladů na materiál a opracování. Udržení výše přidané hodnoty i přes zdražující se vstupní suroviny umožní další investice do rozvoje a udržení ziskovosti firmy. Dále byl implementován informační systém OPTI v.7 zastřešující celopodnikové řízení (řízení výroby, zakázek, odbytu, nákupu, skladového hospodářství, technologie výroby, atd.). Tento systém umožnil zlepšit plánování výroby jednotlivých zakázek a sledování celého průběhu výroby.

Specializace společnosti: Výrobky z šedé, tvárné a speciální litiny

Dílna: Umělecké kovářství a zámečnictví

Zastoupení společnosti: Ing. Marco Kyncl, člen představenstva

Adresa: Přepepře 326, 512 61 Přepepře

komercni slevarna

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky