Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dokumenty a analýzy

Dokumenty a analýzy

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění plní úkoly v oblasti ochrany práv dětí. Společně s Poradním sborem pro sociálně-právní ochranu dětí Libereckého kraje si KÚ LK vytyčil jako cíl vytvářet podmínky pro podporu náhradního rodičovství a transformaci péče o děti umístěné mimo vlastní rodinu. Dále také podporu individuální náhradní rodinné péči a snižování počtu dětí v ústavní péči.

Pro tyto účely Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Libereckého kraje pověřil pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu LK shromážděním potřebných údajů a ve spolupráci s dalšími subjekty vypracováním Analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje.

Analýza byla zpracována z údajů platných ke dni 30. 6. 2013 s tím, že bude průběžně aktualizována vždy k 30. 6.  a k 31. 12. kalendářního roku.

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 31. 12. 2017 (ZDE)

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 30. 6. 2017 (ZDE

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 31. 12. 2016 (ZDE

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 30. 6. 2016 (ZDE

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 31. 12. 2015 (ZDE

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 30. 6. 2015 (ZDE)

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 31. 12. 2014 (ZDE) 

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 30. 6. 2014  (ZDE)

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 31. 12. 2013  (ZDE)

Analýza pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje k 30. 6. 2013 (ZDE)

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, ukládá orgánům sociálně-právní ochrany povinnost řídit se Standardy kvality sociálně-právní ochrany. Závazné znění Standardů je uvedeno v Příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje  Popis naplňování (Popis naplňování standardů)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK

Krajský úřad Libereckého kraje má vytvořený střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje, ve kterém je jednou z cílových skupin také skupina: RODINA A DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET. Plán vychází ze spolupráce Kolegia obcí II. a III. typu (tzv. K 21), Koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb a odborné skupiny Rodina a děti.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK  (Střednědobý plán)

Strategické dokumenty ve vzdělávání

Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+

Strategie (Strategie rozvoje)

příloha č. 1 (zde), příloha č. 2 (zde), příloha č. 3 (zde), příloha č. 4 (zde), příloha č. 5 (zde), příloha č. 6 (zde),

příloha č. 7 (zde)

Společný akční plán Libereckého kraje 2014+

Společný akční plán (Společný akční plán)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky