Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí

Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

Poradní sbor je zřízený hejtmanem kraje na základě zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně právní ochraně dětí pro plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Účast členů poradního sboru na jednání je jiným úkonem v obecném zájmu dle § 203 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Poradní sbor spolupracuje na vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů, na žádost krajského úřadu posuzuje žádosti o změnu pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že pověřená osoba chce na území kraje zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany.

Poradní sbor tvoří odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zejména odborníci z oblasti pediatrie, psychologie, pedagogiky, zástupce obcí, pověřených osob, poskytovatelů sociálních služeb, škol a školských zařízení, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů policie, státních zastupitelství, zaměstnanci krajského úřadu a obecního úřadu obcí s rozšířenou působností.

Členové poradního sboru si vytyčili jako cíl vytvoření Analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje (ZDE).

Jednací řád

Jednací řád poradního sboru (.pdf, 100 kB, 13. 3. 2024)

Příloha jednacího řádu (.docx, 15 kB, 13. 3. 2024)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky