Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Stížnosti na výkon sociálně-právní ochrany dětí

Stížnosti na výkon sociálně-právní ochrany dětí

Postup při podávání stížností na výkon sociálně-právní ochrany dětí Krajským úřadem Libereckého kraje

Přesto, že je věnováno patřičné úsilí tomu, aby byla zajištěna požadovaná kvalita výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a jsou dodržovány veškeré předpisy a pracovní postupy, může dojít k tomu, že klient se bude cítit nespokojen. V takové situaci má právo svou nespokojenost vyjádřit.

Postup při vyřizování stížností se řídí Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2023, která je k dispozici u pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a také na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje (zde).

Stížnost je možno podat písemně:

 • osobně na adresu podatelny úřadu:
Krajský úřad Libereckého kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
 
Úřední hodiny
Pondělí  7:00 - 17:00
Úterý      7:00 - 16:00
Středa    7:00 - 17:00
Čtvrtek   7:00 - 16:00
Pátek      7:00 - 15:00
 • faxem, na číslo: +420 458 226 444
 • e-mailem: podatelna@kraj-lbc.cz
 • datovou schránkou Krajského úřadu Libereckého kraje ID: c5kbvkw

Stížnost podaná pomocí technických prostředků, zejména e-mailem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být u správního orgánu, tj. krajského úřadu, do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu potvrzena.

Ústní formou do protokolu:

Stížnost s klientem sepíší pracovníci oddělení sociální práce odboru sociálních věcí v 11. patře Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a to v pracovní dny v době:

Pondělí      8:00 - 17:00
Úterý          8:00 - 14:00
Středa        8:00 - 17:00
Čtvrtek       8:00 - 14:00
Pátek          8:00 - 14:00

Po telefonické dohodě je možné domluvit individuální konzultace i mimo uvedené časy. Při osobním setkání mohou pracovníci klienta seznámit s dalšími možnostmi řešení jeho problému.

Stížnost musí obsahovat:

Jméno, příjmení, doručovací adresu stěžovatele (u právnických osob je nutné uvést sídlo organizace a oprávněnou osobu). Z obsahu musí být patrné, čeho se stížnost týká.

Postup Krajského úřadu Libereckého kraje při vyřizování stížností:

 • Každá stížnost je zaevidována v Centrálním registru stížností Libereckého kraje, který je veden právním odborem Krajského úřadu Libereckého kraje.
 • Stěžovatel je do 5 pracovních dnů písemně informován o přijetí stížnosti (netýká se stížností podaných ústně do protokolu).
 • Pokud stížnost nespadá do působnosti kraje, je do 5 pracovních dnů postoupena příslušnému orgánu (úřadu) k vyřízení a stěžovatel je o kroku písemně informován.
 • Stížnost vyřizuje věcně příslušný odbor krajského úřadu.
 • Odpověď na stížnost je právním odborem odeslána do 30 dnů, v případě složitých kauz do 60 dnů, od jejího doručení. U složitějších případů může být ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje lhůta k vyřízení prodloužena. O tomto prodloužení je stěžovatel písemně informován.

Důležitá upozornění:

 • Stížnosti nelze podávat telefonicky.
 • Anonymní stížnosti jsou pouze zaregistrovány v Centrálním registru stížností.
 • Opakované stížnosti, které neobsahují nové skutečnosti, nejsou řešeny a stěžovatel je o tom písemně informován.
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky