Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Územně analytické podklady Libereckého kraje

Územně analytické podklady (dále jen "ÚAP") slouží ke zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, hodnot území, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování vyváženosti vztahu podmínek v území pro příznivé životní prostředí, pro sociální soudržnost a pro hospodářský rozvoj (rozbor udržitelného rozvoje území) a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Poslední projednanou úplnou aktualizaci dokumentace ÚÁP Libereckého kraje zpracoval odbor územního plánování a stavebního řádu dle stavebního zákona k 30. 6. 2021. Tato úplná aktualizace dokumentace ÚAP LK byla projednána v krajském zastupitelstvu dne 31. 8. 2021. 

Zároveň odbor územního plánování a stavebního řádu průběžně aktualizuje sledované jevy ÚAP v datové bázi ÚAP v GIS. Aktualizované jevy jsou pro úřady územního plánování průběžně aktualizovány i v neveřejné Tématické databázi ÚAP LK na extranetu LK.

V případě dotazů či připomínek k aktualizované dokumentaci kontaktujte pracovníky ÚAP, kterými jsou:

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky