Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dokumentace ÚAP LK 2021

Dokumentace územně analytických podkladů obsahuje:

 1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území v tematickém členění

 2. Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) sestávající ze zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v tematickém členění, vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích.

 • 1 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - text (.pdf)
  14 MB
  05. 03. 2024 11:54
 • 2 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - příloha - tabulky (.pdf)
  5 MB
  05. 03. 2024 11:54
 • 3 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - příloha - tématické výkresy A3 k textu (.pdf)
  14 MB
  05. 03. 2024 11:54
 • 4 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - výkres hodnot území (.pdf)
  11 MB
  05. 03. 2024 11:56
 • 5 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - výkres limitů využití území (.pdf)
  10 MB
  05. 03. 2024 11:57
 • 6 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - výkres záměrů na provedení změn v území (.pdf)
  5 MB
  05. 03. 2024 11:58
 • 7 Rozbor udržitelného rozvoje území - text (.pdf)
  6 MB
  05. 03. 2024 11:58
 • 8 Rozbor udržitelného rozvoje území - přílohy (mapy, tabulky) (.pdf)
  10 MB
  05. 03. 2024 11:58
 • 9 Rozbor udržitelného rozvoje území výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích - (.pdf)
  6 MB
  05. 03. 2024 11:59
 • 10 Doklad o projednání ÚAP LK 2021 (.pdf)
  503 kB
  05. 03. 2024 11:59
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky