Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Zpráva o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období

Zpracování a schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období (dále jen "Zpráva"), bylo prvním krokem Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen "ZÚR LK").

Podkladem pro zpracování Návrhu Zprávy  byly zejména poznatky z krajských územně analytických podkladů, územně analytických podkladů obcí, poznatky z aplikace ZÚR LK v praxi a podněty obcí, dotčených orgánů a sousedních krajů  uplatněné na základě výzvy v roce 2012.

Zpracovaný Návrh Zprávy byl zaslán Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným orgánům, sousedním krajům, obcím Libereckého kraje, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí pro uplatnění požadavků, připomínek a stanovisek . Zpracovaný Návrh Zprávy byl zároveň zveřejněn a každý mohl k Návrhu Zprávy uplatnit písemné připomínky. Na základě obdržených stanovisek, požadavků a připomínek byl Návrh Zprávy upraven.

Upravený Návrh Zprávy byl schválen krajským zastupitelstvem dne 25. 2. 2014 usnesením č. 46/14/ZK.

 • 1. Zpráva o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období (.pdf)
  511 kB
  11. 03. 2024 09:30
 • 2. Příloha č. 1 Podněty sousedních krajů (.pdf)
  61 kB
  11. 03. 2024 09:30
 • 3. Příloha č. 2 Podněty dotčených orgánů (.pdf)
  102 kB
  11. 03. 2024 09:30
 • 4. Příloha č. 3 Podněty obcí (.pdf)
  113 kB
  11. 03. 2024 09:30
 • 5. Příloha č. 4 Záznam o prověření územních rezerv (.pdf)
  4 MB
  11. 03. 2024 09:30
 • 6. příloha č. 5 Stanovisko MŽP k potřebě posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) (.pdf)
  4 MB
  11. 03. 2024 09:30
 • 7. Příloha č. 6 Stanoviska z hlediska NATURA (.pdf)
  78 kB
  11. 03. 2024 09:30
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky