Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Neaktuální metodiky krajského úřadu

Níže uvedená metodika krajského úřadu je neaktuální, neboť v některých svých částech pozbyla platnosti.

  1. Výběr zpracovatele územně plánovací dokumentace

Odbor územního plánování a stavebního řádu vytvořil ve spolupráci s odborem investic a správy nemovitého majetku a odborem právním Krajského úřadu Libereckého kraje metodický materiál, který by měl obcím posloužit ke transparentnímu výběru zpracovatele územně plánovací dokumentace, a to nejen podle kritéria nejnižší ceny, ale zohledňujícího i kvalitativní parametry podaných nabídek. 
Metodika výběrové řízení na zpracovatele ÚPMetodika výběrové řízení na zpracovatele ÚP (.pdf, 890 kB, 29. 2. 2024)

P01_cestne_prohlaseniPříloha č. 1 Čestné prohlášení komise (.docx, 23 kB, 29. 2. 2024)
P02_zapis_hodnoceni
Příloha č. 2 Zápis o otevírání a hodnocení nabídek (.docx, 50 kB, 29. 2. 2024)

P03_cesten:prohlaseni_kvalifikacePříloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (.docx, 23 kB, 29. 2. 2024)

P04_smlouva o díloPříloha č. 4 Smlouva o dílo (.docx, 38 kB, 29. 2. 2024)
Dnem 1. října 2016 metodika pozbyla aktuálnosti s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky