Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Válečné hroby

V roce 2010 byla široké veřejnosti zpřístupněna Centrální evidence válečných hrobů a pietních míst (CEVH). Tato evidence je databází všech válečných hrobů na území ČR a českých válečných hrobů v zahraničí. Zahrnuje místa, kde jsou uloženy ostatky osob, jež zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Dále do databáze patří pietní místa - těmi jsou pamětní desky, pomníky, památníky nebo jiné obdobné symboly připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operace v době válek.

Vedením CEVH jsou pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR. Údaje těchto orgánů veřejné správy jsou od roku 2005 shromažďovány a postupně doplňovány do této evidence většinou na podkladě archivních záznamů jednotlivých složek. Údaje o válečných hrobech v rámci svého správního obvodu shromažďuje a aktualizuje v Libereckém kraji obecní úřad obce s rozšířenou působností (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod).

Portál Centrální evidence válečných hrobů lze nalézt na následujícím webu  https://evidencevh.army.cz/evidence/Default.aspx.
Více o válečných hrobech na stránkách Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR: https://valecnehroby.army.cz/
Odbor pro válečné veterány využívá pro prezentaci své práce a s ní souvisejcích událostí také facebookové stránky, více https://www.facebook.com/valecnyveteran/.

Interaktivní mapa válečných hrobů a pietních míst Libereckého kraje je dostupná na následujícím odkazu https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=234aee0bd2ef474b9a7122ef60eee759.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky