Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Zkratky používané v územním plánování

 • MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj

 • ORP – obec s rozšířenou působností

 • PÚR – politika územního rozvoje

 • RP – regulační plán

 • ÚAP – územně analytické podklady

 • ÚP – územní plán

 • ÚPD – územně plánovací dokumentace

 • ÚPO – územní plán obce

 • ÚPP – územně plánovací podklady (zahrnují územně analytické podklady a územní studie)

 • ÚPSÚ, ÚPNSÚ – územní plán sídelního útvaru

 • ÚS – územní studie 

 • ÚÚP – úřad územního plánování (obecní úřad obce s rozšířenou působností)

 • ÚRP - Územní rozvojový plán 

 • ZÚR – zásady územního rozvoje

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky