Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Zdravotnická dokumentace - ukončení činnosti poskytovatelů zdravotních služeb

Základní informace pro občany - postup při předání zdravotnické dokumentace

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb upravují § 57 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že zdravotnická dokumentace po ukončení praxe poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) není předána novému poskytovateli zdravotních služeb, který v praxi pokračuje, předává se zdravotnická dokumentace příslušnému správnímu orgánu, který udělil poskytovateli zdravotních služeb oprávnění (krajský úřad, hlavní město Praha).

Správní orgán následně zabezpečí zdravotnickou  dokumentaci do doby, než si pacient zvolí nového poskytovatele (lékaře). Předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli zajistí správní orgán na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele (poskytovatel zvolený pacientem ve své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě).

ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACI NELZE VYDAT DO RUKOU PŘÍMO ŽADATELI (PACIENTOVI).

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení pacienta,
  • rodné číslo nebo datum narození pacienta,
  • adresu místa trvalého pobytu pacienta nebo místo hlášení pobytu na území ČR,
  • obor poskytovaných zdravotních služeb,
  • jméno/název bývalého poskytovatele zdravotních služeb, místo poskytování zdravotních služeb,
  • jméno/název zvoleného poskytovatele zdravotních služeb, místo poskytování zdravotních služeb,
  • podpis pacienta.

Dále je vhodné uvést telefonní nebo emailový kontakt žadatele.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace je nutné zaslat písemně na adresu: Krajský úřad  Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 nebo elektronicky na adresu podatelna@kraj-lbc.cz 

Žádost o předání zdravotnické dokumentaceŽádost o předání zdravotnické dokumentace (.docx, 188 kB, 14. 3. 2024)

Kontaktní osoba:

Bc. Petra Pozdníčková, tel. 485 226 377, email: petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky