Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Maloplošná chráněná území spravovaná Krajským úřadem Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vykonává státní správu (schvalování plánů péče, vydávání výjimek a souhlasů, ...) na území přírodních rezervací a přírodních památek na území Libereckého kraje mimo velkoplošná chráněná území a jejich ochranná pásma a mimo pozemky určené k obraně státu (§ 77a odst. 3 písm d-h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).

Liberecký kraj, resort životního prostředí a zamědělství může na svém území mimo území velkoplošných chráněných území a jejich ochranných pásem a mimo pozemky určené k obraně státu vydávat nařízení o zřízení přírodní rezervace a přírodní památky (§ 77a odst 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky