Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

přírodní parky

Přírodní park (§ 12 zák. 114/1992 Sb.)

(1) Krajinný  ráz,  kterým  je  zejména  přírodní, kulturní a historická charakteristika  určitého místa či  oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména  umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny  pouze s ohledem na  zachování významných krajinných prvků,  zvláště  chráněných  území,  kulturních  dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

(2) K  umisťování   a  povolování  staveb,   jakož  i  jiných činnostem,  které by  mohly snížit  nebo změnit  krajinný ráz,  je nezbytný  souhlas  orgánu  ochrany  přírody.  Podrobnosti  ochrany krajinného  rázu  může  stanovit  ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(3) K  ochraně  krajinného  rázu  s  významnými soustředěnými estetickými  a přírodními  hodnotami, který  není zvláště  chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Přírodní park Ještěd 
Nařízení LK č. 5/2005

Přírodní park Peklo
Nařízení OkÚ Liberec č. 4/97

Přírodní park Maloskalsko
Nařízení LK č. 3/2006
 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky