Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Lesní hospodářství

Podpora lesnictví z rozpočtu Libereckého kraje

I v roce 2024 pokračuje podpora z rozpočtu Libereckého kraje. Dotační tituly zůstaly shodné, jako v roce 2023. Jedná se tedy o opravu cest, zřizování a vyhodnocování kontrolních a srovnávacích ploch, nátěry proti okusu, individuální ochrany, instalace lapáků. Limit na 1 žadatele se zvýšil na 600 tis. Kč. Žádosti se podávají od 1.5.2024 do 31.12.2024 za činnosti provedené v roce 2024.

Další informace a podávání žádostí naleznete zde

Podpora lesnictví ze státního rozpočtu

Je prováděna na základě nařízení vlády č. 30/2014. Dotace administrují krajské úřady, dotace vyplácí stát. V textu nařízení vlády jsou podmínky poskytnutí dotací, v příloze č. 1 jsou uvedeny sazby dotací. Poskytují se dotace na obnovu, výchovu a zajištění lesa, šetrné technologie, zpracování LHP, asanaci dřeva proti kůrovcům, zřizování oplocenek, následnou péči o výsadbu, ukládáníá klestů na hromady, mechanická příprava půdy  a myslivecké dotace. Podmínkou poskytnutí dotace je předchozí ohlášení žadatele.

Modul pro žadatele:  Pro všechny žádosti i ohlášení je povinné podáváni i elektronické formy žádosti. Elektronická žádost se vytvoří prostřednictvím modulu pro žadatele.  Nový modul pro žadatele je založen na stejném principu, jako u podávání žádostí na zmírnění následků kůrovcové kalamity. Není třeba instalace v PC. Žádost (ohlášení) se vyplní ve webové aplikaci, odkliknutím se elektronicky odevzdá. Data se nikam neposílají, protože administrátor k nim má přístup. Je třeba vytvořenou žádost vytisknout a poslat písemně (datovou schránkou) na krajský úřad. Dle zkušeností se vyskytovaly problémy při vyplňování žádostí v prohlížeči  Google Chrome.

Modul pro žadatele - přihlášení, pokyny

Podpora myslivosti: Bližší údaje na stránkách myslivosti a rybářství.

Legislativa

Lesní zákon

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky