Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku místních poplatků

Plán kontrol na II. pololetí 2024

Subjekt, číslo jednací

Vedoucí a členové kontrolní skupiny

Termín

OÚ Dolní Řasnice
ODL 13/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

září 2024

OÚ Oldřichov v Hájích
ODL 14/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

září 2024

OÚ Kořenov
ODL 15/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

září 2024

OÚ Modřišice
ODL  16/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
Mgr. Eva Maryšková

září 2024

OÚ Slaná
ODL 17/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

září 2024

OÚ Kunratice u Cvikova
ODL 18/2024

 

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

říjen 2024

OÚ Rádlo
ODL 20/2024

 

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

říjen 2024

OÚ Rynoltice
ODL 21/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

říjen 2024

OÚ Horní Libchava
ODL 22/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

říjen 2024

Úřad městyse Libštát
ODL 23/2024

 

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

říjen 2024

OÚ Svor
ODL 24/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

říjen 2024

OÚ Čistá u Horek
ODL 25/2024

Olga Kubínová
Mgr. Bc. Taťjana Antonová
​Mgr. Eva Maryšková

listopad 2024

Upozorňujeme, že v průběhu pololetí může dojít ke změnám termínů kontrol.

Kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku místních poplatků jsou prováděny na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a platného Kontrolního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje. Postup při této kontrole se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola je prováděna dle plánu kontrolní činnosti na příslušné pololetí kalendářního roku, případně je provedena jako kontrola mimořádná. Dokumenty potřebnými pro zahájení kontroly jsou Oznámení o zahájení kontroly a Pověření k provedení kontroly. V pověření je uvedeno jméno vedoucího a členů kontrolní skupiny, termín provedení kontroly na místě, předmět kontroly, subjekt kontrolní akce a kontrolované období.

Přehled právních předpisů podléhajících kontrole:

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků
Obsah kontroly

Obecně závazné vyhlášky

Všechny OZV k jednotlivým místním poplatkům účinné v kontrolovaném období.

Evidence poplatníků

V případě, že je evidence elektronická, stačí vzorek nebo možnost nahlédnout do evidence při kontrole.

Ohlašovací povinnost poplatníků

Vzorek ohlášení k místnímu poplatku.

Vzorek odhlášení místního poplatku.

 

Vyměřování místních poplatků

 

(náležitosti rozhodnutí, vyměření MP na žádost od 1. 1. 2024, doměření MP od 1. 1. 2024, vyměření MP ve lhůtě pro stanovení daně, zvýšení MP)

 

Sestava poplatkových subjektů, u kterých je v kontrolovaném období evidován nedoplatek.

do 31. 12. 2023:

Vzorek vydaných rozhodnutí (platební výměry, popř. hromadný předpisný seznam) za kontrolované období.

od 1. 1. 2024:

Předepsání poplatku do evidence nebo vzorek vydaných rozhodnutí (platební výměry, popř. HPS) za kontrolované období.

uplatňování sazeb vč. poměrné výše

Vzorek poplatkových subjektů (případy uplatňování různých sazeb a případy poměrné výše u vzniku či zániku poplatkové povinnosti).

Promíjení místního poplatku na žádost

Vzorek žádostí o prominutí poplatku.

Navazující spisový materiál.

Úlevy a osvobození

Vzorek poplatkových subjektů.

Vrácení přeplatku

Vzorek žádostí o vrácení přeplatku.

Navazující spisový materiál.

Vymáhání místních poplatků

(náležitosti exekučního příkazu, stanovení exekučních nákladů vymáhání místních poplatků ve lhůtě pro placení daně)

Vzorek exekučních příkazů nebo podkladů předaných soudnímu exekutorovi za kontrolované období.

Prokázání zvláštní odborné způsobilosti

Osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání.

Kontrolní skupina se na základě získaných podnětů a informací může zaměřit i na oblasti, které jsou nad rámec standardního předmětu kontroly.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky