Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Metodika k výkonu správy místních poplatků

NOVELA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH účinná od 1. 1. 2024

Novela byla provedena zákonem č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon o místních poplatcích, a přinesla zásadní změny zejména v úpravě procesu vyměřování místních poplatků. Podrobnější informace jsou  zveřejněny zde: https://www.kraj-lbc.cz/urad/odbory/pravni-odbor/oddeleni/oddeleni-dozoru-a-legislativy/metodika-k-vykonu-spravy-mistnich-poplatku/metodiky-a-informace

PROCES ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Prezentace MV ČR – Nejčastější pochybení obcí při tvorbě a vyhlašování obecně závazných vyhlášek o místních poplatcíchPrezentace MV ČR – Nejčastější pochybení obcí při tvorbě a vyhlašování obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Aktuální informace k OZV (prezentace vytvořená pro Královéhradecký kraj)Aktuální informace k OZV (prezentace vytvořená pro Královéhradecký kraj)

V návaznosti na procesní novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, si Vás dovolujeme informovat o tom, že Ministerstvo vnitra ČR doporučuje obcím vydat nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Webové stránky MV ČR obsahují nyní nově interaktivní vzory OZV. Vzory, které vycházejí z právního stavu od 1. 1. 2024 jsou dostupné z odkazu: https://portal.gov.cz/kam-dal/pro-urady-ovm/interaktivni-vzory-pro-tvorbu-obecne-zavaznych-vyhlasek-obci.

S účinností od 1. 1. 2022 se veškeré právní předpisy územně samosprávných celků vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů (na portále MV ČR: https://sbirkapp.gov.cz/). Vyhlášení právního předpisu obce ve Sbírce PP ÚSC je podmínkou jeho platnosti!

Dovolujeme si Vás upozornit, abyste tvorbu obecně závazných vyhlášek neponechávali na poslední chvíli, neboť vzhledem k velkému počtu obcí je velmi pravděpodobné, že v závěru roku 2023 nebudou územní pracoviště MV ČR schopny z kapacitních důvodů obcím při tvorbě OZV pomoci.

Kontakty na územní pracoviště oddělení dozoru MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx

Užitečné odkazy:

Informace k místním poplatkům na stránkách MF ČR:  https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky

Evidence stanovisek ombudsmana: https://www.ochrance.cz/eso/

Letáky veřejného ochránce práv: https://www.ochrance.cz/letaky/

 

Metodický materiál MV ČR k vydání OZV, kterou se stanovují místní poplatky dle právního stavu k 1. 1. 2024: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-k-1-1-2024.aspx

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky