Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Pokud zastupitelstvo obce zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství, je povinnou náležitostí obecně závazné vyhlášky vymezení veřejného prostranství, a to jasně, zřejmě a přesně.

Předmět poplatku

 • zvláštní užívání veřejného prostranství, taxativní výčet:
  • provádění výkopových prací
  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
  • umístění stavebních nebo reklamních zařízení
  • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
  • umístění skládek
  • vyhrazení trvalého parkovacího místa
  • užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl
 • zvláštním užíváním dochází k záboru veřejného prostranství
 • - obec nemusí v OZV zpoplatnit vše, pouze způsoby záboru, které chce regulovat

Veřejné prostranství

 • vymezeno v § 34 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení): Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 • povinnou náležitostí OZV je vymezení veřejného prostranství
 • podstatou veřejného prostranství je, že slouží obecnému užívání – obec může zvláštní užívání zpoplatnit zavedením místního poplatku
 • místní poplatek poskytuje nástroj, aby ten, kdo veřejné prostranství po nějakou dobu užívá ve svůj prospěch, užíval v co nejkratším rozsahu a v co nejkratším čase
 • vybírání místního poplatku není v rozporu s vybíráním nájemného

Poplatkový subjekt - poplatník

 • fyzická i právnická osoba využívající veřejné prostranství zvláštním způsobem
 • do postavení poplatníka se může dostat sama obec (možnost osvobození nad rámec zákona)

Sazba poplatku

 • až 10 Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den
 • lze ji navýšit až 10x za umístění
  • prodejního zařízení
  • reklamního zařízení
  • lunaparků a jiných atrakcí
 • může být stanovena paušálně
  • týdenní, měsíční, roční paušální částka
  • bez dohody s poplatníkem
 • nelze kombinovat úhradu za m2 a paušál

Osvobození

 • akce, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní, veřejně prospěšné účely
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky