Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Předmět poplatku

 • zhodnocení stavebního pozemku
 • možností jeho připojení na stavbu vodovodu / kanalizace vybudované obcí

Poplatkový subjekt - poplatník

 • vlastník stavebního pozemku
 • fyzická nebo právnická osoba zapsaná v katastru nemovitostí v okamžiku zhodnocení pozemku (kolaudace stavby vodovodu / kanalizace)
 • je-li vlastníků více, platí poplatek společně a nerozdílně

Sazba poplatku

 • stanoví se podle míry zhodnocení (rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení a s touto možností)

 

Podmínky

 • zhodnocení - zvýšení ceny stavebního pozemku
 • připojení na stavbu - stavbu vybudovala obec
 • poplatku podléhá pouze první možnost napojení na stavbu
 • obec musí být stavebníkem (investor nebo objednatel stavby)
 • nutnou podmínkou zavedení poplatku je vynaložení finančních prostředků obce
 • možnost připojení - ke změně ceny stavebního pozemku dojde bez toho, že se vlastník připojí

Zavedení poplatku

 • cena pozemku se určuje dle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku účinné v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí nebo nabyl právních účinků kolaudační souhlas
 • obec poplatek zavede OZV, kterou je oprávněna vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nebo kolaudační souhlas nabyl právních účinků
 • poplatek nelze zavést po uplynutí delšího časového období, než stanoví zákon
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky