Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vymáhání

Od 1. 1. 2024 je účinná procesní novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která přinesla změny též v insolvenčním řízení - týká se pouze poplatků s ročním zdaňovacím obdobím (poplatek ze psů, poplatky za komunální odpad).

! ! !

Úpadek poplatkového subjektu byl zjištěn do 31. 12. 2023

 • do insolvenčního řízení se přihlásí pohledávka za celé poplatkové
  období, nikoliv za jeho část

Úpadek poplatkového subjektu nastal po 1. 1. 2024

 • postup podle nové právní úpravy (speciální úprava oproti daňovému řádu)
 • poplatek je možné vyměřit i 3x za rok

! ! !

Metodická pomůcka MF k procesní novele zákona o místních poplatcíchMetodická pomůcka MF ČR k procesní novele zákona o místních poplatcích

Vymáhání daní upravuje § 175 daňového řádu. Způsoby vymáhání jsou:

 •  daňová exekuce
 • prostřednictvím soudního exekutora
 • uplatněním v insolvenčním řízení
 • přihlášením do veřejné dražby

Správce poplatku (obecní úřad) musí postupovat tak - aby dostáhl cíle správy daní a nezatěžoval nadmíru osoby zúčastněné na správě daně. Způsob vymáhání nesmí být nikdy zvolen tak, aby náklady byly v nepoměru k vymáhanému nedoplatku.

Způsoby provedení daňové exekuce (§ 178)

 • postižení majetkových práv
  • srážkami ze mzdy
  • přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
  • přikázáním jiné peněžité pohledávky
  • postižením jiných majetkových práv
 • prodejem věcí
  • prodejem movitých věcí
  • prodejem nemovitých věcí

Vzory rozhodnutí k vymáhání: https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/vzory-pisemnosti/mistni-poplatky

 

Formuláře pro insolvenci s pokyny k vyplnění: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

 • Přihláška pohledávky
 • Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky