Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Obecní živnostenské úřady - činnost

 

Obecní živnostenské úřady působí u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenské úřady Libereckého kraje působí u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Magistráty měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Městské úřady Česká Lípa, Frýdlant, Jilemnice, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov a Železný Brod.

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zejména vyřizuje ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi, podání žádosti o změnu údajů, podání žádosti o přerušení provozování živnosti, podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění, provádí živnostenskou kontrolu, projednává porušení zákona  a ukládá sankce), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy (zákon na ochranu spotřebitele, zákon
o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu, zákon o omezení provozu zastaváren
a  některých jiných provozoven v noční době) a dále jako centrální registrační místo

  1. přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  2. přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
  3. přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  4. přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.

Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem podání, která obdrží, příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku.


Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, jako jediný obecní živnostenský úřad
v Libereckém kraji plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb.,
o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky