Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Země malého čaroděje zvítězila na konferenci v Praze

16. 11. 2017

V pražském Kongresovém centru se ve dnech 8. až 9. listopadu 2017 konala celostátní konference geografických informačních systémů (GIS ESRI ČR). Té se zúčastnila zhruba tisícovka lidí, kteří mohli zhlédnout i výsledky soutěže tzv. posterů, tedy prací zveřejněných na panelech formou tabulek či komentovaných témat.

Poster ukazuje nový náhled na geografické informační systémy. Dětem a laikům vysvětluje, co to vlastně GIS jsou a jak je lze využívat při poznávání krajiny kolem nás. Velkého úspěchu dosáhla práce pocházející od autorky z Libereckého kraje. „Jsem velmi rád, že v letošní rekordní účasti 55 velice kvalitních prací přesvědčivě vyhrál cenu účastníků konference poster Země malého čaroděje, který vytvořila pracovnice Krajského úřadu Libereckého kraje, paní Irena Košková,“ uvedl Jiří Löffelmann, krajský radní resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Základem vítězného posteru je společná výtvarná práce žáků a studentů. Ti měli za úkol poskládat z celkem 99 dílků obří mapu. Země malého čaroděje vznikala postupně během třídenní říjnové akce Mapy kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Mozaika posteru byla poté naskenována, digitálně spojena a byl nad ní začleněn geografický informační systém. Digitalizací pak prošly lesy, vodstvo a krajinné aspekty.

Zajímavostí projektu je možnost statisticky vyhodnotit četnost fantazijních bytostí a vytipovat místa, kde se s kreaturami různého druhu můžete v rámci fiktivního prostoru setkat. V demoverzi je vytvořena také počítačová hra. Projdete se po Zemi malého čaroděje a přitom budete odolávat nástrahám fantazijní fauny a flóry.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 770 134 419