Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě měl i zástupce z Libereckého kraje

13. 06. 2019

Mezinárodní seminář na téma Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě se konal 22. května v prostorách Sanatorií Klimkovice. Jeho organizátorem byla organizace Roska Ostrava ve spolupráci s RS centrem Neurologické kliniky FNO a Reveniem. Uskutečnil se pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, náměstka primátora statutárního města Ostrava Zbyňka Pražáka a Fakultní nemocnice Ostrava. Zahraničním účastníkům ze Slovenska a Polska tlumočila Žofie Doškářová, místopředsedkyně Rosky Česká Lípa.

Oficiální program zahájil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Účastníky krátce přivítal i zástupce Sanatorií Klimkovice Josef Dejčík.

Vzhledem k závažnosti onemocnění roztroušenou sklerózou, které je prakticky nevyléčitelné, má zásadní význam včasný záchyt onemocnění a aktivní spolupráce všech účastníků procesu vedoucímu alespoň ke zpomalení a zmírnění projevů onemocnění. Přínosem je koncepce a fungování RS center v krajích a konec konců i činnost organizací Roska.

Olga Zapletalová, z hlediska lékaře Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních  onemocnění Neurologické kliniky FNO, pohovořila na téma Únava u roztroušené sklerózy a jak na ni. Fyzioterapeutka Romana Holáňová vystoupila s příspěvkem Jógové dechové cvičení v praxi. Zdůraznila, že cvičení vede k tělesnému a duševnímu uvolnění pacienta, odbourává napětí a navozuje psychickou pohodu.

Vladěna Jeremová, rovněž fyzioterapeutka, vystoupila s tématem Význam relaxace pro mozek a jeho fungování. Lékař Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Pavel Hradílek přispěl vystoupením na téma Bezpečnost současné léčby roztroušené sklerózy.

V posledních příspěvcích vystoupili Jarmila Fajnorová, presidentka Slovenského svazu sclerosis multiplex a Mirek Wilk člen výboru PTSR (Polskie Towarzystwo Stvardnenia Rozsaniego), kteří podali informace o činnosti a aktivitách jejich národních organizací.

Mimo program informovala předsedkyně Rosky Ostrava o odstartování dalšího ročníku akce Rozsviťme Českou republiku. V rámci této kampaně vysazují pacienti s roztroušenou sklerózou a jejich příznivci po celé zemi slunečnice. Smyslem je upozornit společnost na onemocnění roztroušenou sklerózou.

Účastníkům semináře byly k dispozici i různé materiály týkající se problematiky roztroušené sklerózy, výsledků léčby a aktivit zmíněných neziskových organizací v tomto směru. Odměnou účastníkům pro tento den byl společenský večer, kdy měli vedle zábavy možnost bližšího seznámení a dialogu na různá témata.

Následující den byl věnován návštěvě Landek Parku a Bolt Toweru v Dolních Vítkovicích. Po sfárání do šachty jednoho z uhelných dolů, byli účastníci, v doprovodu bývalého havíře, seznámeni s havířskou historií regionu, shlédli ukázky způsobu těžby, používané těžební a záchranářské báňské techniky. Po vystoupání na Bolt Tower se jim nabídla nádherná podívaná na celý bývalý  báňský a vysokopecní komplex Dolních Vítkovic v současnosti přebudovaný na moderní vzdělávací, kulturní a společenské centrum. Nakonec poseděli v kavárně Bolt Café při malém občerstvení.

TZ: Roska Ostrava

Jna Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324