Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vědomostní soutěže a péče o nadané děti

Vědomostní soutěže

Vědomostní soutěže a péče o talentované děti

Smyslem vědomostních soutěží je vytvoření lepších podmínek pro identifikaci a rozvoj nadání dětí, žáků a studentů škol na území Libereckého kraje.  

Liberecký kraj je realizátorem projektu „Okresní a krajská kola vědomostních soutěží v Libereckém kraji“. Jedná se o vědomostní olympiády. Ve školním roce 2022/2023 se do projektu v prezenční formě zapojilo v různých věkových kategoriích v okresních a krajských kolech více jak 26 000 žáků základních a středních škol. Uskutečnilo se 19 vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol, krajská kola v 57 věkových kategoriích, okresní kola v 25 věkových kategoriích. .

V roce 2023 se Liberecký kraj se finančně podílel na realizaci celostátního finále soutěží pro odborné školy – „Pedagogická poema“ (přehlídku v přednesu prózy, poezie, ve čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí), kterou uspořádala příspěvková organizace kraje Gymnázium a Střední pedagogická škola v Liberci, a 31. ročníku soutěžní přehlídky prací žáků středních a studentů vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory „Studentský design“, jejímž pořadatelem byla Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě.

Za výsledky v ústředních kolech soutěží a další mimořádné úspěchy v oblasti vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ocenil Liberecký kraj v prosinci 2023 celkem 88 žáků základních a středních škol finančním darem.

Další významné projekty zaměřené na podporu talentovaných dětí a mládeže v přírodních a technických vědách dlouhodobě spolufinancované Libereckým krajem byly „Dětská univerzita"  realizovaný TUL a projekt „Podpora vzdělávání mládeže“, který má na starosti iQLANDIA, o.p.s. v Liberci. 

Dále Liberecký kraj každoročně otevírá dotační program za účelem zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi a mládeží s názvem 4.4 SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE, kde je alokováno 500 tis. Kč na projekty zaměřené na vzdělávání v přírodních a technických vědách a na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje.

 

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky