Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (vydaná 2023)

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o pořízení dílčí Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen "ZÚR LK") usnesením č. 165/22/ZK ze dne 26. 4. 2022, kterým zároveň rozhodlo o jejím obsahu a zkráceném postupu pořízení.

Aktualizace č. 2 ZÚR LK upravená po veřejném projednání byla vydána Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 11. 2023 usnesením č. 557/23/ZK formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 3. 1. 2024.

Usnesení zastupitelstva kraje, kterým byla vydána Aktualizace č. 2 ZÚR LK
Usnesení ZK o vydání AZURLKc2Usnesení (.pdf, 308 kB, 11. 3. 2024)

Do Aktualizace č. 2 ZÚR LK a do dokladové dokumentace je možné nahlížet na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, 13. patro, místnost č. 1329, na adrese U Jezu 642/2a, Liberec.

 • 1. Text výroku (.pdf)
  330 kB
  11. 03. 2024 13:54
 • 2. Výkres uspořádání území kraje (.pdf)
  5 MB
  11. 03. 2024 13:56
 • 3. Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES (.pdf)
  7 MB
  11. 03. 2024 13:57
 • 4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (.pdf)
  7 MB
  11. 03. 2024 13:58
 • 5. ODŮVODNĚNÍ - text (.pdf)
  3 MB
  11. 03. 2024 13:57
 • 6. ODŮVODNĚNÍ - příloha č. 2 (text s vyznačením změn v Aktualizaci č. 2 ZÚR LK) (.pdf)
  1 MB
  11. 03. 2024 13:57
 • 7. ODŮVODNĚNÍ - příloha č. 1 (vyhodnocení připomínek) (.pdf)
  8 MB
  11. 03. 2024 13:57
 • 8. ODŮVODNĚNÍ - Koordinační výkres (.pdf)
  17 MB
  13. 03. 2024 08:11
 • 9. ODŮVODNĚNÍ - Výkres širších vztahů (.pdf)
  839 kB
  11. 03. 2024 13:59
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky