Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je poplatkem za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství v obci, který vychází z § 59 a násl. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Typickým znakem poplatku je jeho paušální charakter, tzn. že není vázán na skutečnou produkci komunálního odpadu, ale vychází z principu, že z obcí zavedeného systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo vlastnící na území obce nemovitou věc.

Poplatkový subjekt - poplatník

 • fyzická osoba, která je přihlášená v obci (§ 16c zákona o místních poplatcích)
 • vlastník (fyzická i právnická osoba) nemovité věci
 • zahrnující byt, rodinný dům či stavbu pro rodinnou rekreaci,
 • ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a
 • která je umístěna na území obce
 • je-li vlastníků více, platí společně a nerozdílně

Předmět poplatku

 • možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství z důvodu
 • přihlášení v obci
 • vlastnictví nemovité věci

Zdaňovací období – kalendářní rok

Sazba poplatku

 • maximální výše - 1 200 Kč za kalendářní rok
 • zdaňovacím obdobím je kalendářní rok
 • poplatek lze vybírat v alikvótní části (dílčím obdobím je kalendářní měsíc) – situace je vždy posuzována k poslednímu dni v měsíci
  • poplatek se snižuje o 1/12 za každé dílčí období (kalendářní měsíc), na jehož konci
  • fyzická osoba přihlášená v obci
   • již není v obci přihlášená nebo
   • je od poplatku osvobozena
  • vlastník nemovitosti
   • v nemovité věci je přihlášena alespon jedna fyzická osoba
   • poplatník tuto nemovitou věc nevlastní nebo
   • poplatník je od poplatku osvobozen

Osvobození

 • svědčí pouze osobám, kterým poplatková povinnost vznikla z titulu přihlášení v obci (není ve prospěch vlastníka nemovitosti)
  • fyzická, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště
  • fyzická osoba umístěná do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
  • fyzická umístěná do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
  • fyzická osoba umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení
  • fyzická na základě zákona omezená na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky