Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Poplatky za komunální odpad

DRUHY POPLATKŮ

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obec je oprávněna (nikoli povinna) zavést pouze jeden z těchto místních poplatků, chce-li zpoplatnit nakládání s odpady na svém území. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, OZV zavádějící místní poplatek musí být platná a účinná k 1. 1. příslušného roku.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je poplatkem za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství v obci, který vychází z § 59 a násl. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Typickým znakem poplatku je jeho paušální charakter, tzn. že není vázán na skutečnou produkci komunálního odpadu, ale vychází z principu, že z obcí zavedeného systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo vlastnící na území obce nemovitou věc.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je konstruován tak, aby zachycoval skutečnou produkci komunálního odpadu. Je založen na obecných principech práva životního prostředí „znečišťovatel platí“ a „plať tolik, kolik vyhodíš“. Zavedení je možné ve dvou režimech, a to jako: 1. poplatek za množství vyprodukovaného odpadu na základě hmotnosti, nebo na základě objemu; 2. poplatek, jehož výše vychází z kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc. Zákon o místních poplatcích u tohoto poplatku nestanoví zákonné osvobození, neboť je poplatek konstruován tak, aby jeho skutečná (zaplacená) výše odpovídala množství odloženého směsného odpadu.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky