Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je konstruován tak, aby zachycoval skutečnou produkci komunálního odpadu. Je založen na obecných principech práva životního prostředí „znečišťovatel platí“ a „plať tolik, kolik vyhodíš“. Zavedení je možné ve dvou režimech, a to jako: 1. poplatek za množství vyprodukovaného odpadu na základě hmotnosti, nebo na základě objemu; 2. poplatek, jehož výše vychází z kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc. Zákon o místních poplatcích u tohoto poplatku nestanoví zákonné osvobození, neboť je poplatek konstruován tak, aby jeho skutečná (zaplacená) výše odpovídala množství odloženého směsného odpadu.

Určení dílčího základu poplatku je povinnou součástí obecně závazné vyhlášky, kterou je poplatek zaváděn.

Poplatkový subjekt

 • poplatník
  • fyzická, která má v nemovité věci bydliště nebo
  • vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba
   • fyzická osoba nebo právnická osoba
  • solidární poplatková povinnost
 • plátce
  • SVJ, pokud pro dům vzniklo, nebo
  • vlastník nemovité věci (v ostatních případech)

Povinnosti plátce poplatku

 • vybrat poplatek od poplatníka
 • v termínu splatnosti poplatek odvést správci poplatku (obecní úřad)

Předmět poplatku

 • odkládání směsného KO z jednotlivé nemovité věci, která se nachází na území obce
  • byt
  • rodinný dům
  • stavba pro rodinnou rekreaci

Zdaňovací období – kalendářní rok

Dílčí zdaňovací období - kalendářní měsíc

Dílčí základ poplatku - obec může poplatek zavést na různých základech

 • hmotnost odpadu – v kg na poplatníka
 • objem odpadu – v litrech na poplatníka
 • kapacita sběrných prostředků – v litrech na poplatníka

Sazba poplatku

 • max. 6 Kč za kg (základem poplatku je hmotnost odpadu)
 • max. 1 Kč za litr (je-li základem objem odpadu nebo kapacita sběrných prostředků)
 • musí být upravena v obecně závazné vyhlášce

Výpočet poplatku

 • součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci
  • měl poplatník v nemovité věci bydliště
  • neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba

Osvobození - zákon u tohoto poplatku nestanoví žádné osvobození

Obec může pro celé území v obecně závazné vyhlášce 

 • stanovit základ pro 1 kalendářní rok nebo
 • může určit minimální dílčí základ - předpoklad, že každý poplatník za měsíc vyprodukuje:
  • nejvýše 10 kg (základem je hmotnost odpadu)
  • nejvýše 60 l (základem je kapacita / objem odpadu)

Stanovisko Ministerstva financí k minimálnímu základu dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věciStanovisko MF ČR k minimálnímu základu dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zadejte text

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky