Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek na stipendia 24/25

Postup pro podání žádosti o mimořádný neinvestiční příspěvek:

Žádost může podat pouze škola zapojená do Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání.  

Žádost o mimořádný příspěvek na školní rok 2024/2025 opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce školy zašlete nejdéle do 6. 9. 2024 na Krajský úřad Libereckého kraje prostřednictvím datové schránky
ID datové schránky: c5kbvkw.

Do stejného data odešlete na e-mailovou adresu kveta.sirova@kraj-lbc.cz vyplněnou tabulku s předpokládanými počty žáků (nepříkládejte ji jako přílohu datové zprávy obsahující žádost).

Předpokládaný počet žáků:

Tabulka (níže ke stažení), do které se vyplňují počty žáků v jednotlivých stipendijně podporovaných oborech a ročnících v aktuálním školním roce a odhad přijímaných žáků pro následující školní rok, podklady z této tabulky poslouží k přerozdělení prostředků, které jsou pro roky 2024 a 2025 alokovány v rozpočtu Libereckého kraje pro potřeby Stipendijního programu LK.

  • Predpokladany pocet zaku (.xlsx)
    29 kB
    09. 07. 2024 08:11
  • Zadost o mimoradny prispevek (.xlsx)
    197 kB
    16. 07. 2024 13:35

Postup pro podání žádosti v případě nedostatku finančních prostředků v průběhu roku:

V případě, že mimořádný příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje určený na úhradu výdajů spojených se stipendii nevystačí na celý kalendářní rok, je možné žádat o navýšení příspěvku, a to po domluvě s příslušným administrátorem Stipendijního programu Libereckého kraje (Bc. Květa Šírová, tel.: 485 226 637, e-mail: kveta.sirova@kraj-lbc.cz). 

Kontaktní osoba:

Bc. Květa Šírová
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Tel: 485 226 637
Email: kveta.sirova@kraj-lbc.cz

Více informací k stipendijnímu programu Libereckého kraje najdete zde.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky