Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (vydané 2011, neplatné znění)

Zastupitelstvo LK vydalo Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen "ZÚR LK") formou opatření obecné povahy usn. č. 466/11/ZK dne 13. 12. 2011. ZÚR LK nabyly účinnosti dne 22. 1. 2012

ZÚR LK byly aktualizovány Aktualizací č. 1 ZÚR LK, která nabyla účinnosti dne 27. 4. 2021, a Aktualizací č. 2 ZÚR LK, která nabyla účinnosti dne 3. 1. 2024. Od tohoto dne je účinné úplné znění ZÚR LK, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2 - dostupné na webu https://www.kraj-lbc.cz/urad/odbory/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/oddeleni/oddeleni-uzemniho-planovani/dokumenty-uzemniho-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje/uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-po-aktualizaci-c-1-a-2-ucinne-od-3-1-2024 .  

Do ZÚR LK je možné nahlédnout v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, na odboru územního plánování a stavebního řádu ve 13. patře na adrese U Jezu 642/2a, Liberec.

​Usnesení zastupitelstva č. 466/11/ZK dne 13. 12. 2011, kterým byly vydány ZÚR LK
UsneseniVyadniZURLK2011Usnesení zastupitelstva o vydání ZUR LK (.rtf, 1 MB, 8. 3. 2024)

 • 1. Text výrok (.pdf)
  2 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 2. Schéma kategorizace středisek center cestovního ruchu (.pdf)
  2 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 3. Výkres uspořádání území (.jpg)
  1 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 4. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES (.jpg)
  2 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 5. Výkres oblastí se shodným krajinným typem (.jpg)
  1 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu (.jpg)
  2 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 7. Výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu pro prověření územní studií (.jpg)
  1 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 8. Koordinační výkres (ODŮVODNĚNÍ) (.jpg)
  2 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 9. Výkres širších vztahů (ODŮVODNĚNÍ) (.jpg)
  800 kB
  08. 03. 2024 13:49
 • 10. ODŮVODNĚNÍ - text 1. část (.pdf)
  3 MB
  08. 03. 2024 13:49
 • 11. ODŮVODNĚNÍ - text - 2. část (anonymizováno) (.pdf)
  9 MB
  08. 03. 2024 13:50
 • 12. část A - Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na životní prostředí (SEA) - text (.pdf)
  7 MB
  08. 03. 2024 14:22
 • 13. část A - Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na životní prostředí (SEA) - příloha 1 (.pdf)
  82 kB
  08. 03. 2024 14:22
 • 14. část A - Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na životní prostředí (SEA) - příloha 2 (.pdf)
  152 kB
  08. 03. 2024 14:22
 • 15. část A - Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na životní prostředí (SEA) - příloha 3 (.pdf)
  78 kB
  08. 03. 2024 14:22
 • 16. část B -Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na NATURA - text (.pdf)
  686 kB
  08. 03. 2024 14:23
 • 17. část B - Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na NATURA - příloha 1 (.pdf)
  392 kB
  08. 03. 2024 14:23
 • 18. část B - Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na NATURA - schéma dopadů na NATURA (.pdf)
  2 MB
  08. 03. 2024 14:23
 • 19. část C - F - Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj území - text (.pdf)
  585 kB
  08. 03. 2024 14:23
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky